ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ  >อัตราค่าธรรมเนียม >อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 
Service Fee for Foreign Currency Deposit
 

 

Table 5

Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
Deposit and Withdrawal Fees imposed on Foreign Currency Deposit Account
Effective from January 14, 2021
Currency Fees Commission-in-lieu Other Fees
% Mimimum Maximum
CNY Overseas fund transfer (SWIFT/Telex) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance: 0.25%

Minimum THB200, Maximum THB500
Withdrawal 1/4 THB500 or CNY100 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee is charged as claimed by drawee bank. (See promotion at the last page of this table)
Draft

Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit 1 THB 500 or CNY 100 No maximum -
Withdrawal 1 THB 500 or CNY 100 No maximum (See promotion at the last page of this table)
USD Overseas fund transfer (SWIFT/Telex) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance: 0.25%

Minimum THB200, Maximum THB500
Withdrawal 1/4 THB500 or USD 10 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or USD 30 per transaction shall be paid/td>
Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

EUR Overseas fund transfer (SWIFT/Telex) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance: 0.25%

Minimum THB200, Maximum THB500
Withdrawal 1/4 THB500 or EUR 10 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 1,200 or EUR 25 per transaction shall be paid/td>
Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

GBP Overseas fund transfer (SWIFT/Telex) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance: 0.25%

Minimum THB200, Maximum THB500
Withdrawal 1/4 THB500 or GBP 10 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 1,200 or GBP 20 per transaction shall be paid/td>
Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque

Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins

Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

JPY Overseas fund transfer (SWIFT/Telex) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance: 0.25%

Minimum THB200, Maximum THB500
Withdrawal 1/4 THB500 or GBP 10 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of 0.05% of transfer amount per transaction (minimum JPY 5,000) shall be paid/td>
Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

SGD Overseas fund transfer (SWIFT/Telex) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance: 0.25%

Minimum THB200, Maximum THB500
Withdrawal 1/4 THB500 or GBP 10 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or SGD 30 per transaction shall be paid/td>
Draft

Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

HKD Overseas fund transfer (SWIFT/Telex) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance: 0.25%

Minimum THB200, Maximum THB500
Withdrawal 1/4 THB500 or HKD 100 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or HKD 200 per transaction shall be paid/td>
Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

NZD Overseas fund transfer (SWIFT/Telex) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance: 0.25%

Minimum THB200, Maximum THB500
Withdrawal 1/4 THB500 or NZD 20 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or NZD 30 per transaction shall be paid/td>
Draft Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

AUD Overseas fund transfer (SWIFT/Telex) Deposit No Charge No Charge No Charge Fee for inward remittance: 0.25%

Minimum THB200, Maximum THB500
Withdrawal 1/4 THB500 or AUD 20 No maximum Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee of THB 800 or AUD 30 per transaction shall be paid/td>
Draft

Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Foreign Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Traveller's Cheque Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-

Notes and Coins Deposit

-

-

-

-

Withdrawal

-

-

-

-


Fee Promotion from 14 January 2021 - 14 January 2022

CNY Overseas fund transfer (SWIFT/Telex) Withdrawal 0.125 THB 500 or CNY 100 THB 35,000 or CNY 7,000 Fee for outward remittance: THB 500 per transaction. If the transferer wishes the transferee to receive the full amount, an additional fee is charged as claimed by drawee bank.
Notes and Coins Withdrawal 0.25 THB 500 or CNY 100 THB 35,000 or CNY 7,000

-

 


Table 6

Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
Conditions and Fees imposed on Foreign Currency Deposit Account
Effective from January 1, 2021
Currency Other Conditions and Fees Current Account Savings Account Fixed Account
USD , EUR , GBP, Minimum initial deposit - None None
JPY, SGD, HKD, Minimum subsequent deposit - None None
NZD, AUD, CNY Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance Min. monthly average balance - None None
(For:
1. Source of funds from other countries; or
2. Domestic source of funds with underlying transactions) Fee - No charge No charge
Fee for returned cheque or draft - - -

USD

 

(Domestic source of funds without underlying transactions

Minimum initial deposit - USD 10,000 USD 10,000
Minimum subsequent deposit - None USD 10,000
Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance Min. monthly average balance - USD 5,000 / month None
Fee - USD 10 / month No charge
Fee for returned cheque or draft - - -

EUR

 

Domestic source of funds without underlying transactions)

Minimum initial deposit - EUR 10,000 EUR 10,000
Minimum subsequent deposit - None EUR 10,000
Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance Min. monthly average balance - EUR 5,000 / month None
Fee - EUR 10 / month No charge
Fee for returned cheque or draft - - -

GBP

 

(Domestic source of funds without underlying transactions)

Minimum initial deposit - EUR 10,000 EUR 10,000
Minimum initial deposit - GBP 10,000 GBP 10,000
Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance Min. monthly average balance - GBP 5,000 / month None
Fee - GBP 10 / month No charge
Fee for returned cheque or draft - - -

JPY

 

(Domestic source of funds without underlying transactions)

Minimum initial deposit - JPY 2,000,000 JPY 2,000,000
Minimum subsequent deposit - None JPY 2,000,000
Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance Min. monthly average balance - JPY 1,000,000 / month None
Fee - JPY 1,500 / month No charge
Fee for returned cheque or draft - - -

SGD

 

(Domestic source of funds without underlying transactions)

Minimum initial deposit - SGD 20,000 SGD 20,000
Minimum subsequent deposit - None SGD 20,000
Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance Min. monthly average balance - SGD 10,000 / month None
Fee - SGD 20 / month No charge
Fee for returned cheque or draft - - -

HKD

 

(Domestic source of funds without underlying transactions)

Minimum initial deposit - HKD 50,000 HKD 50,000
Minimum subsequent deposit - None HKD 50,000
Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance Min. monthly average balance - HKD 25,000 / month None
Fee - HKD 100 / month No charge
Fee for returned cheque or draft - - -

NZD

 

(Domestic source of funds without underlying transactions)

Minimum initial deposit - NZD 20,000 NZD 20,000
Minimum subsequent deposit - None NZD 20,000
Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance Min. monthly average balance - NZD 10,000 / month None
Fee - NZD 20 / month No charge
Fee for returned cheque or draft - - -

AUD

 

(Domestic source of funds without underlying transactions)

Minimum initial deposit - AUD 20,000 AUD 20,000
Minimum subsequent deposit - None AUD 20,000
Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance Min. monthly average balance - AUD 10,000 / month None
Fee - AUD 20 / month No charge
Fee for returned cheque or draft - - -

CNY

For Corporate Customers

 

(Domestic source of funds without underlying transactions)

Minimum initial deposit - CNY 50,000 CNY 50,000
Minimum subsequent deposit - None CNY 50,000
Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance Min. monthly average balance - CNY 50,000 / month None
Fee - CNY 100 / month No charge
Fee for returned cheque or draft - - -

CNY

For Personal Customers

 

(Domestic source of funds without underlying transactions)

Minimum initial deposit - None CNY 10,000
Minimum subsequent deposit - None None
Fee charged in the event of an account that is inactive more than 12 consecutive months and the average balance falling below the minimum monthly average balance Min. monthly average balance - None None
Fee - No charge No charge
Fee for returned cheque or draft - - -

     Remark: " - " means no  such service available


2021
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 มกราคม
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม
2020
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 มกราคม
2019
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 มกราคม
2016
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 13 พฤษภาคม
2015
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 7 เมษายน
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 8 มิถุนายน
2013
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 12 กรกฎาคม
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
2012
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 กรกฎาคม

(2021-01-13)
【Close】