ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ทรัพย์สินพร้อมขาย >โครงการจัดสรร
โครงการจัดสรร
 
โครงการจัดสรร 5 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
B-00023 พาณิชยกรรม/
โครงการจัดสรรร
8-2-53.6 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน กรุณาติดต่อ
B-00025 พาณิชยกรรม/
โครงการจัดสรรร
17-3-60.0 ไร กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน กรุณาติดต่อ
B-00026 พาณิชยกรรม/
โครงการจัดสรรร
75-3-57.2 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน กรุณาติดต่อ
B-00028 พาณิชยกรรม/
โครงการจัดสรรร
7-1-19.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน ราคารายแปลงติดต่อเจ้าหน้าที่
P-00046 พาณิชยกรรม/
โครงการจัดสรรร
21-1-73.2 ไร่ นนทบุรี บางใหญ่ ราคารายแปลงติดต่อเจ้าหน้าที่

【Close】