ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ทรัพย์สินพร้อมขาย >อื่นๆ
อื่นๆ
 
อื่นๆ 6 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
B-00030 พาณิชยกรรม/อื่นๆ 1-3-28.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางแค
(ภาษีเจริญ)
กรุณาติดต่อ
M-00004 พาณิชยกรรม/อื่นๆ 5-2-44.00 ไร่ สระบุรี เสาไห้ กรุณาติดต่อ
M-00005 พาณิชยกรรม/อื่นๆ 4-0-22.00 ไร่ สระบุรี เสาไห้ กรุณาติดต่อ
M-00006 อื่นๆ - สระบุรี เสาไห้ กรุณาติดต่อ
M-00007 อื่นๆ - สระบุรี เสาไห้ กรุณาติดต่อ
NE-00008 พาณิชยกรรม/ตลาด/ร้านค้า 2-2-80.00 ไร่ ชัยภูมิ จัตุรัส กรุณาติดต่อ

【Close】