ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ทรัพย์สินพร้อมขาย >อาคารพาณิชย์
อาคารพาณิชย์
 
อาคารพาณิชย์ 8 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
B-00031 พาณิชยกรรม/
อาคารพาณิชย์
0-0-14 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ กรุณาติดต่อ
B-00032 พาณิชยกรรม/
อาคารพาณิชย์
0-0-28.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ กรุณาติดต่อ
B-00033 พาณิชยกรรม/
อาคารพาณิชย์
0-0-28.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ กรุณาติดต่อ
B-00034 พาณิชยกรรม/
อาคารพาณิชย์
0-0-28.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ กรุณาติดต่อ
B-00035 พาณิชยกรรม/
อาคารพาณิชย์
0-0-14.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ กรุณาติดต่อ
B-00036 พาณิชยกรรม/
อาคารพาณิชย์
0-0-14.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ กรุณาติดต่อ
B-00037 พาณิชยกรรม/
อาคารพาณิชย์
0-0-28.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางแค กรุณาติดต่อ
NE-00009 พาณิชยกรรม/ร้านค้า 0-1-81.00 ไร่ ชัยภูมิ จตุรัส กรุณาติดต่อ

【Close】