ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ทรัพย์สินพร้อมขาย >ที่ดินเปล่า
ที่ดินเปล่า
 
ที่ดินเปล่า 8 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
B-00012 ที่ดินเปล่า/
ที่ดินในโครงการ
0-1-03.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร คลองสามวา กรุณาติดต่อ
B-00014 ที่ดินเปล่า/
ที่ดินในโครงการ
0-1-24.7 ไร่ กรุงเทพมหานคร คลองสามวา กรุณาติดต่อ
E-00006

ที่ดินเปล่า/
ที่ดินนอกโครงการ

52-1-28.4 ไร่ ระยอง เมืองระยอง กรุณาติดต่อ
P-00051

ที่ดินเปล่า/
ที่ดินนอกโครงการ

2-2-97.0 ไร่ สมุทรปราการ บางเสาธง กรุณาติดต่อ
P-00054 ที่ดินเปล่า 3-2-15.00 ไร่ สมุทรปราการ บางพลี
(บางพลีใหญ่)
กรุณาติดต่อ
S-00115 ที่ดินเปล่า 0-1-57.50 ไร่ ภูเก็ต ถลาง กรุณาติดต่อ
S-00116 ที่ดินเปล่า 0-1-57.50 ไร่ ภูเก็ต ถลาง กรุณาติดต่อ
S-00117 ที่ดินเปล่า 1-2-30.10 ไร่ ภูเก็ต ถลาง กรุณาติดต่อ

【Close】