ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ทรัพย์สินพร้อมขาย >บ้านเดี่ยว
บ้านเดี่ยว
 
บ้านเดี่ยว 2 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
B-00041 ที่อยู่อาศัย/บ้านเดี่ยว 0-1-37.30 ไร่ กรุงเทพมหานคร ทวีวัฒนา กรุณาติดต่อ
S-00009

ที่อยู่อาศัย/บ้านเดี่ยว/ร้านค้า

0-1-76.4 ไร่ สตูล เมือง กรุณาติดต่อ

【Close】