เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >ผู้บริหาร >คณะบริหาร
คณะบริหาร
 

ชื่อ

ตำแหน่ง

ดร.จื้อกัง หลี่ ประธาน
นายชื่อเฉียง หลิน สมาชิก
นายหย่งหมิน ถาง สมาชิก
นายหยาง หลิว สมาชิก
นางสุรีย์ วิภาตกนก สมาชิก
นายวัน ฮัท โจเซฟ เชีย สมาชิก
นายสม พิศาลโสภณ สมาชิก

【Close】