You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >โปรโมชั่นร่วมกับพาร์ทเนอร์
รพ.เจ้าพระยา: รับส่วนลด 5% เมื่อชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) (วันนี้ - 31 ธ.ค. 2564)
 

เงื่อนไข:
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับค่ารักษาพยาบาลดังต่อไปนี้ ค่ายาและสารอาหารทางสายเลือด, ค่าเวชภัณฑ์ 1,2 ยกเว้น เวชภัณฑ์ 3, ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ (ยกเว้นในกรณีส่งต่อ-outsource), ค่าตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีวิทยา, ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีอื่น ๆ (ยกเว้น MRI และค่าแพทย์), ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด, ค่าบริการทางทันต-กรรม (เฉพาะขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน), ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ป่วยในประเภทต่าง ๆ, ค่าห้องหรือค่าเตียงที่ใช้สังเกตอาการ การพักฟื้นหรืออื่น, ค่าบริการรถพยาบาล
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและโรงพยาบาลกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของโปรโมชั่น และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด


(2021-02-16)
【Close】