You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >โปรโมชั่นร่วมกับพาร์ทเนอร์
CHAR Restaurant: รับส่วนลดเซ็ตเมนูหรือเลือกรับของหวานฟรี เมื่อชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า (วันนี้ - 30 มิ.ย. 2564)
 

เงื่อนไข:
 • ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า รับส่วนลดที่โรงแรม Hotel Indigo Bangkok Wireless Road เมื่อชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตดังกล่าว ดังต่อไปนี้
  - Surprise set menu ในราคาพิเศษเพียง 1,200 บาทสุทธิต่อท่าน จากราคา 1,415 บาทสุทธิต่อท่าน ที่ CHAR Restaurant; หรือ
  - รับของหวานพิเศษเมื่อสั่งอาหารจาก a la carte menu มากกว่า 2,000 บาท ที่ CHAR Restaurant
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น
 • กรุณาทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ https://www.charbangkok.com/ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2207 4999
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าบริการของร้านค้า หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของ Hotel Indigo Bangkok Wireless Road ถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ Hotel Indigo Bangkok Wireless Road กำหนด
  - จำกัด 1 สิทธิ์/ใบเสร็จ/โต๊ะ
  - ใช้ได้สำหรับการรับประทานอาหารค่ำที่ CHAR Restaurant เท่านั้น
  - โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  - ทางโรงแรม Hotel Indigo Bangkok Wireless Road ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อ Hotel Indigo Bangkok Wireless Road ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 4999


(2021-02-11)
【Close】