You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >Hot Promotions
รับส่วนลดทันที 150 บาทเมื่อใช้จ่าย 1,500 บาท JD Central (1 พ.ค. - 31 ส.ค. 2563)
 

เงื่อนไข:
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • จำกัดส่วนลดสูงสุด 900/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน โดยตัดรอบทุก ๆ สิ้นเดือน เมื่อซื้อสินค้าผ่าน www.jd.co.th หรือ JD CENTRAL Application เท่านั้น
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีที่พบว่ามีการสร้างบัญชีผู้ใช้ JD CENTRAL ซ้ำ และ/หรือใช้หมายเลขบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี ซ้ำ ทาง JD CENTRAL จะเรียกคืนเงินส่วนลดและ/หรือ ยกเลิก/ระงับการสั่งซื้อ
 • ส่วนลดนี้จะนำมาหักจากยอดซื้อสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นทั้งหมด และแสดงผลยอดที่ต้องชำระเงินสุทธิให้ท่านทราบก่อนการชำระเงิน
 • การคำนวณยอดซื้อสินค้าจะคำนวณจากยอดซื้อสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นหลังหักส่วนลดจากการใช้คูปองส่วนของ JD CENTRAL, JD POINTS หรือส่วนลดอื่นๆ (ถ้ามี) โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าที่สั่งซื้อ ก่อนไปยังขั้นตอนชำระเงิน
 • ส่วนลดทันที 150 บาท จะแสดงในขั้นตอนการชำระเงิน หลังจากใส่หมายเลขบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี และเลือกโปรโมชั่นบัตรเครดิต ICBC (ส่วนลดจะแสดงจากราคาสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่น) > ยอดเงินที่ต้องชำระสุทธิจะแสดงก่อนการยืนยันการชำระเงิน
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับ กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์, นมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า, สินค้าผ่อนชำระ และบัตรของขวัญ ทุกชนิด และการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท หรือตัวแทนจำหน่าย ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> http://bit.ly/helpcttc
 • กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดรวมการซื้อสินค้าน้อยกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ JD Central ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดที่ท่านได้รับไปแล้วเต็มจำนวน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ JD CENTRAL เมื่อท่านยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของ JD CENTRAL
 • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการบริการของ JD CENTRAL กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อ JD CENTRAL โดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของโปรโมชั่น ตามความเหมาะสมและในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ (live chat) หรือผ่านช่องทางบริการของ JD CENTRAL อีเมล cs@jd.co.th หรือโทร. 02-030-4599 (เวลา 9.00 – 18.00 น.) หรือทาง ICBC (Thai) Call Center โทร 02-629-5588


(2020-04-29)
【Close】