You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >Hot Promotions
ส่วนลด 10% ที่รพ.บางปะกอก 9 สำหรับผู้ถือบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) (วันนี้ - 31 ธ.ค. 2563)
 

เงื่อนไข:
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับค่ารักษาพยาบาลตามที่กำหนด:
    - ส่วนลดค่าห้อง
    - ส่วนลดค่ายา
    - ส่วนลดค่าทันตกรรม ขูด อุด ถอน
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของโปรโมชั่น และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด


(2020-05-26)
【Close】