You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชัน >โปรโมชันบัตรเดบิต
รับเงินคืน 100 บาท เมื่อออกบัตรเดบิตใหม่ทดแทนบัตรที่หมดอายุและทำรายการที่กำหนดอย่างน้อย 1 รายการ (วันนี้ - 31 ม.ค. 2565)
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
  • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าออกบัตรเดบิตใหม่ทดแทนบัตรที่หมดอายุภายใน 31 มีนาคม 2565 และทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร ชำระเงิน เติมเงินผ่านช่องทาง ICBC Mobile Banking หรือชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิตของธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) ผ่านเครื่องรูดบัตร อย่างน้อย 1 รายการเป็นจำนวน 100 บาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาโปรโมชัน มีสิทธิ์รับเงินคืน 100 บาท
  • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป (กรณีวันที่ 8 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้าในวันทำการถัดไป)
  • จำกัดการรับเงินคืน 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
  • จำกัดสิทธิ์จำนวน 300 สิทธิ์ต่อเดือน และ 600 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
  • สงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่ยังคงสภาพการใช้บริการบัตรเดบิต ตลอดระยะเวลาโปรโมชันจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรโมชั่น โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กำหนด
  • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 


(2021-12-01)
【Close】