You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >Hot Promotions
ดินเนอร์สุดหรู อู้หู Cashback !! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท เมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารผ่านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) (1 ก.ค.- 30 ก.ย.2563)
 

เงื่อนไข:
 • สำหรับบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ DINN (เว้นวรรค) ตามด้วยเลข 16 หลัก และส่งมาที่ 098-269-5588 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) โปรดเก็บรักษา SMS ตอบกลับจากทางธนาคารไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้า 2,000 ท่านแรกของเดือนเท่านั้น และไม่เกิน 6,000 ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทาง SMS ตามลำดับก่อน-หลังจนครบสิทธิ์ จำกัดการลงทะเบียน 1 ครั้ง / หมายเลขบัตร /เดือน ( จำกัดสูงสุด 3 ครั้ง / หมายเลขบัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 100 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน หรือ สูงสุด 300 บาท / หมายเลขบัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากการใช้จ่าย ณ ร้านอาหารที่ใช้ MCC 5812 (Eating Places and Restaurants) ตามระบบของ VISA และ UnionPay เท่านั้น ดังนั้นยอดการใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ไม่ได้มีธุรกิจหลักเป็นร้านอาหารที่ร่วมรายการจะไม่ถูกนำมารวมในการคำนวณเครดิตเงินคืน (อาธิ ห้องอาหารในโรงแรม, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, สนามกอล์ฟ, ร้านอาหารที่เป็นร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้า, ผับ, บาร์, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด และการซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น) ทั้งนี้การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่จะนำมาคำนวณเงินคืน จะต้องเป็นการชำระ ณ ร้านอาหารโดยตรง ไม่รวมถึงการชำระเงินผ่านตัวแทนและ/หรือนายหน้าที่ให้บริการในการติดต่อหรือจองร้านอาหาร เว้นแต่การชำระเงินผ่านตัวแทนหรือนายหน้าดังกล่าว จะระบุ MCC Code เป็น 5812 (Eating Places and Restaurants) ตามระบบของ VISA และ UnionPay
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก
 • ผู้ถือบัตรที่จะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของโปรโมชั่น โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center เบอร์ 02-6295588 (ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ในเวลาทำการของธนาคาร)


(2020-07-03)
【Close】