You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชัน >โปรโมชันบัตรเดบิต
รับบัตรของขวัญ Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท เมื่อสมัครบัตรเดบิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และ  Mobile Banking (วันนี้ - 31 ม.ค. 2565)
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
 • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยสมัครบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) และไม่เคยสมัครเข้าใช้บริการ ICBC Mobile Banking ของทางธนาคาร
 • ลูกค้าสมัครบัตรเดบิตของทางธนาคารและ ICBC Mobile Banking พร้อมทั้งเปิดเข้าใช้งาน ICBC Mobile Banking ภายในระยะเวลาโปรโมชัน จะได้รับบัตรของขวัญ Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสมัครบัตรเดบิตของทางธนาคารมากกว่า 1 ใบ จะได้รับบัตรของขวัญ Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ เท่านั้น แต่สามารถรับสิทธิ์เงินคืนได้สูงสุด 2 สิทธิ์ (1 สิทธิ์ต่อหนึ่งใบ)
 • เปิดใช้งาน ICBC Mobile Banking และทำรายการดังต่อไปนี้ผ่านช่องทาง ICBC Mobile Banking อย่างน้อย 1 รายการเป็นจำนวน 100 บาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาโปรโมชัน มีสิทธิ์รับเงินคืน 50 บาท
  - โอนเงินต่างธนาคาร
  - ชำระบิลหรือค่าบริการ
  - เติมเงิน e-Wallet
 • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป (กรณีวันที่ 8 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ธนาคารจะโอนคืนเข้าบัญชีของลูกค้าในวันทำการถัดไป)
 • จำกัดการรับบัตรของขวัญ 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • จำกัดการรับเงินคืน 2 สิทธิ์ต่อท่านตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • จำกัดสิทธิ์การรับบัตรของขวัญจำนวน 5,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
 • จำกัดสิทธิ์การรับเงินคืนจำนวน 4,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
 • สงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่ยังคงสภาพการใช้บริการบัตรเดบิตและ ICBC Mobile Banking ตลอดระยะเวลาโปรโมชันจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรโมชั่น โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กำหนด
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588


(2021-12-23)
【Close】