You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >Hot Promotions
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ (วันนี้ - 30 มิ.ย.2563)
 

เงื่อนไข:

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตไอซีบีซีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน
 • จำนวนเงินที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน จะคำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้า (MCC: 5411) ที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยอ้างอิงจากวันที่ทำรายการเป็นหลัก ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิเครดิตเงินคืนให้เฉพาะร้านค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่กำหนดดังต่อไปนี้
  - กูร์เมต์มาร์เก็ต โฮมเฟรชมาร์ท แม็กซ์แวลู ฟู้ดแลนด์ ฟู้ดแลนด์ และวิลล่ามาร์เก็ต
  *สำหรับบัตรยูเนี่ยนเพย์จะสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นกับร้านค้าที่สามารถรับชำระด้วยยูเนี่ยนเพย์ได้เท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ยอดใช้จ่ายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมจะคำนวณแยกจากบัตรหลัก
 • สมาชิกที่จะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใดๆ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนให้
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • โปรโมชั้นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือรายการส่วนลดอื่นๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริม และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด


(2020-05-15)
【Close】