ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >เงินฝาก >Product Catalog
Product Catalog
 

                                               

A. เงินฝากออมทรัพย์

 1. บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
 2. ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
  สิทธิประโยชน์ •ฝาก-ถอนไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง.
  •ฝากผ่าน BBL และ Kbank ด้วยบัตร E-zy Card ฟรีทั่วประเทศ (ขั้นต่ำ 10,000บาท)
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี (% ต่อปี) 0.350%* ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565 *อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)
  ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย •คำนวณดอกเบี้ยรายวัน
  •โอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน – ธันวาคม
  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  ค่ารักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน เมื่อบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000 บาท
  เงื่อนไข -
  ข้อควรระวัง • การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลียริ่งจะมีค่าธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท ต่ำสุด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท
  • ดอกเบี้ยรับรวมทุกบัญชี ทุกธนาคารเกิน 20,000 บาทต่อปี หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  • สมุดคู่ฝากสูญหาย ออกสมุดเล่มใหม่ คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท/ครั้ง/บัญชี
  • กรณีบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน ธนาคารจะระงับการทำธุรกรรมชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าของบัญชี
  ช่องทางในการติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com.
  อื่นๆ -

 3. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed Savings
 4. ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed Savings
  สิทธิประโยชน์ • ฝาก-ถอนไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง
  • ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
  • ฝากผ่าน BBL และ Kbank ด้วยบัตร E-zy Card ฟรีทั่วประเทศ (ขั้นต่ำ10,000 บาท)
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  (% ต่อปี)
  0.350% - 0.450%* ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565
  (*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)
  ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย • คำนวณดอกเบี้ยรายวัน
  • โอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน – ธันวาคม
  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  ค่ารักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน เมื่อบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท
  เงื่อนไข เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น

  ข้อควรระวัง

  • การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลียริ่งจะมีค่าธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท ต่ำสุด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท
  • ดอกเบี้ยรับรวมทุกบัญชี ทุกธนาคารเกิน 20,000 บาทต่อปี หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  • สมุดคู่ฝากสูญหาย ออกสมุดเล่มใหม่ คิดค่าธรรมเนียม100 บาท/ครั้ง/ต่อบัญชี
  • กรณีบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน ธนาคารจะระงับการทำธุรกรรมชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าของบัญชี
  ช่องทางในการติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com
  อื่นๆ -

 5. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Gold Savings
 6. ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Gold Savings
  สิทธิประโยชน์ • ฝาก-ถอนไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง
  • ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และ Hi-Speed Savings
  • ฝากผ่าน BBL และ Kbank ด้วยบัตร E-zy Card ฟรีทั่วประเทศ (ขั้นต่ำ 10,000 บาท)
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  (% ต่อปี)
  0.350% - 1.000%* ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565
  (*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  (% ต่อปี)
  • ส่วนที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.100%
  • ส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท 0.350%
  ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย  • คำนวณดอกเบี้ยรายวัน
  • โอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน - ธันวาคม
  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  ค่ารักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน เมื่อบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท
  เงื่อนไข • เปิดได้ในนามของบุคคลเท่านั้น
  • เปิดได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
  • ไม่รับเปิดบัญชีประเภท "เพื่อ" "โดย" "บัญชีร่วม" "บัญชีคณะบุคคล"
  ข้อควรระวัง  • การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลียริ่งจะมีค่าธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท ต่ำสุด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท
  • ดอกเบี้ยรับรวมทุกบัญชี ทุกธนาคารเกิน 20,000 บาทต่อปี หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  • สมุดคู่ฝากสูญหาย ออกสมุดเล่มใหม่ คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท/ครั้ง/บัญชี
  • กรณีบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน ธนาคารจะระงับการทำธุรกรรมชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าของบัญชี
  ช่องทางในการติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคาร หรือ www.icbcthai.com
  อื่นๆ ส่งมอบ Sales Sheet

 7. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit
 8. ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit(สำหรับลูกค้าบุคคล)
  สิทธิประโยชน์  • ฝาก-ถอนไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง
  • ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทุกประเภท 
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  (% ต่อปี)
  1.100%* ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565
  (*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)
  ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย • คำนวณดอกเบี้ยรายวัน
  • โอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน - ธันวาคม
  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ แต่ต้องมากกว่าศูนย์บาท
  ค่ารักษาบัญชี ไม่มี (ไม่จำกัดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ) 
  เงื่อนไข • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
  • ไม่รับเปิดบัญชีประเภท "เพื่อ" "โดย" "บัญชีร่วม" "บัญชีคณะบุคคล"
  • การเปิดบัญชี การฝาก-ถอนเงิน ต้องทำผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือบริการโมบายแบงก์กิ้งเท่า นั้น
  ข้อควรระวัง  ดอกเบี้ยรับรวมทุกบัญชี ทุกธนาคาร เกิน 20,000 บาทต่อปี หักภาษี ณ ที่จ่าย15% 
  ช่องทางในการติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคาร หรือ www.icbcthai.com
  อื่นๆ ส่งมอบ Sales Sheet
 9. บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
 10. ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit(สำหรับลูกค้าบุคคล)
  สิทธิประโยชน์  ฝาก-ถอนไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  (% ต่อปี)
  0.350%* ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565
  (*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)
  ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย • คำนวณดอกเบี้ยรายวัน
  • โอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน - ธันวาคม
  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  ค่ารักษาบัญชี ไม่มี (ไม่จำกัดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ) 
  เงื่อนไข • บัญชีเปิดได้เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • เปิดได้ท่านละ 1 บัญชี
  • ไม่รับเปิดบัญชีประเภท เพื่อ โดย บัญชีร่วม คณะบุคคล
  ข้อควรระวัง • การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลียริ่งจะมีค่าธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท ต่ำสุด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท และ ค่าคู่สาย 20 บาท
  • ดอกเบี้ยรับรวมทุกบัญชี ทุกธนาคารเกิน 20,000 บาทต่อปี หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  • การใช้บัตรเดบิตจะมีค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
  • การถูกปรับสถานะเป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
  ช่องทางในการติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคาร หรือ www.icbcthai.com
  อื่นๆ ส่งมอบ Sales Sheet

 11. บัญชีออมทรัพย์ Green Savings
 12. ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีออมทรัพย์ Green Savings
  สิทธิประโยชน์  • ฝาก-ถอนไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง
  • ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
  • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอรายการเคลื่อนไหวบัญชี (Account Statement)
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  (% ต่อปี)
  0.450* ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565
  (*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) 0.450 %  สำหรับทุกยอดเงินฝาก
  ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย • คำนวณดอกเบี้ยรายวัน
  • โอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน - ธันวาคม
  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  ค่ารักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน เมื่อบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000 บาท
  เงื่อนไข • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • เปิดได้ในนามของบุคคลเท่านั้น
  • เปิดได้ท่านละ 2 บัญชี
  • ไม่รับเปิดบัญชีประเภท "เพื่อ" "โดย" "บัญชีร่วม" "บัญชีคณะบุคคล"
  • ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการ Personnel Internet ผ่านเว็บไซด์ หรือผ่าน Mobile Banking Application ของธนาคาร เพื่อใช้สำหรับดูรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
  • ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการบัตรเดบิต
  ข้อควรระวัง  • การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลียริ่งจะมีค่าธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท ต่ำสุด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท
  • ดอกเบี้ยรับรวมทุกบัญชี ทุกธนาคารเกิน 20,000 บาทต่อปี หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าของบัญชี ในกรณีบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน หรือข้อมูลเอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กับธนาคารหมดอายุ โดยธนาคารจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
  ช่องทางในการติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคาร หรือ www.icbcthai.com
  อื่นๆ ส่งมอบ Sales Sheet

B. เงินฝากประจำ

 1. บัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 2. ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
  สิทธิประโยชน์  เงินฝากตามกำหนดระยะเวลาที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  (% ต่อปี)
  0.700% - 1.050%* ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565
  (*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  (% ต่อปี)
  • ประเภท 3 เดือน 0.700%
  • ประเภท 6 เดือน 0.800%
  • ประเภท 12 เดือน 0.950%
  • ประเภท 18 เดือน 0.950%
  • ประเภท 24 เดือน 1.000%
  • ประเภท 36 - 48 เดือน 1.050%
  ระยะเวลาฝาก 3 เดือน, 6 เดือน, 12เดือน, 18 เดือน, 24 เดือน และ 36 - 48 เดือน
  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ • 50,000 บาท   และฝากเพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท
  • กรณีต้องการรับดอกเบี้ยเป็นรายงวด จะต้องมียอดเงินในการฝากไม่ต่ำกว่าครั้งละ
  500,000 บาท และมีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก กรณีธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตรา 0.20% ต่อปี
  การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากไม่ได้รับคำสั่งใดๆจากลูกค้า ธนาคารจะต่ออายุในกำหนดระยะเวลาเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศของ ธนาคาร
  ค่ารักษาบัญชี ไม่มี 
  เงื่อนไข -
  ข้อควรระวัง • ไม่สามารถถอนต่างสาขา
  • ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
  • ลูกค้าจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% 
  ช่องทางในการติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคาร หรือ www.icbcthai.com
  อื่นๆ -

 3. บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี (Tax Free Fixed Deposit)
 4. ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี
  สิทธิประโยชน์ ฝากเงินเข้าบัญชีด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือนจนครบกำหนด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  (% ต่อปี)

  1.750% - 1.900%* ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565

  (*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)

  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  (% ต่อปี)
  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน : 1.750%
  • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน : 1.900%
  ระยะเวลาฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน
  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

  ระยะเวลาการฝาก จำนวนเงิน (สำหรับการฝากแต่ละ ครั้ง)*
  ขั้นต่ำ (บาท) สูงสุด (บาท)
  24 เดือน 1,000 25,000
  36 เดือน 1,000 16,500
     *โดยจำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น

  อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก • กรณีลูกค้าขาดการนำฝากเงินเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝาก จริง นับจากวันที่เปิดบัญชี ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และจะ หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  • สามารถขาดการนำฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยฝากต่อจนครบกำหนด ลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และ สิทธิ์การยกเว้นภาษี
  อัตราดอกเบี้ยกรณีถอนก่อนกำหนด • ฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันเปิดบัญชี ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามระยะเวลาที่ฝากจริง และจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคารธนาคารจะต่ออายุการฝากแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวง ถามโดยได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝาก ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง นับ ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  ค่ารักษาบัญชี ไม่มี
  เงื่อนไข
  ข้อควรระวัง • ฝากให้ครบตามข้อกำหนด
  • ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
  • ดอกเบี้ยรับของบัญชีออมทรัพย์ที่ใช้หักบัญชี รวมทุกบัญชี ทุกธนาคารเกิน 20,000 บาทต่อปี หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% 
  ช่องทางในการติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com
  อื่นๆ ส่งมอบ Sales Sheet 

 5. บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit สำหรับลูกค้าบุคคล
 6. ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit สำหรับลูกค้าบุคคล (Online Fixed Deposit Account)
  สิทธิประโยชน์ ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าประเภทที่มีสมุดคู่ฝาก
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  (% ต่อปี)

  0.750% - 1.100%* ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565

  (*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)

  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  (% ต่อปี)
  ระยะเวลาการฝากเงิน อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)*
  • 3 เดือน 0.750
  • 6 เดือน 0.850
  • 12 เดือน 1.000
  • 18 เดือน 1.000
  • 24 เดือน 1.050
  • 36 - 48 เดือน 1.100
  ระยะเวลาฝาก 3 - 48 เดือน
  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ แต่ต้องมากกว่าศูนย์บาท
  อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก กรณีถอนเงินก่อนวันครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตรา 0.20% ต่อปี
  การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เลือกต่ออายุการฝากตามระยะเวลาในตารางข้างต้น โดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ ต่ออายุเงินฝากนั้นหรือเลือกโอนเงินฝากทั้งจำนวนกลับเข้าบัญชีออมทรัพย์
  ค่ารักษาบัญชี ไม่มี
  เงื่อนไข -
  ข้อควรระวัง หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  ช่องทางในการติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com
  อื่นๆ ส่งมอบ Sales Sheet 

C. ใบรับเงินฝาก

 1. ใบรับเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียก (On Call)
 2. ชื่อผลิตภัณฑ์ ใบรับเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียก (On Call)
  สิทธิประโยชน์ สามารถถอนได้ตลอดเวลา ได้อัตราดอกเบี้ยตามหน้าตั๋ว
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  (% ต่อปี)
  0.350% - 0.450%* ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565
  (*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)
  ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย น้อยกว่า    10,000,000 บาท        0.450%
  ตั้งแต่      10,000,000 บาทขึ้นไป    0.350%
  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
  ค่ารักษาบัญชี ไม่มี
  ข้อควรระวัง • ห้ามถอนต่างสาขา
  • เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% 
  ช่องทางในการติดต่อ

  ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com

  อื่นๆ  -

 3. ใบรับเงินฝาก ประเภทเงินฝากประจำ
 4. ชื่อผลิตภัณฑ์ ใบรับเงินฝาก ประเภทเงินฝากประจำ
  สิทธิประโยชน์ เงินฝากตามกำหนดระยะเวลาที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  (% ต่อปี)
  0.350% - 1.050%* ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565
  (*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  (% ต่อปี)
  • ประเภท 1 เดือน
  - น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.450%
  - ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป 0.350%
  • ประเภท 3 เดือน 0.700%
  • ประเภท 6 เดือน 0.800%
  • ประเภท 12 เดือน 0.950%
  • ประเภท 18 เดือน 0.950%
  • ประเภท 24 เดือน 1.000%
  • ประเภท 36 - 48 เดือน 1.050%
  ระยะเวลาฝาก 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 12เดือน, 18 เดือน, 24 เดือน และ 36 - 48 เดือน
  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ • 50,000 บาท
  • รับดอกเบี้ยเป็นรายงวด จะต้องมียอดเงินในการฝากไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500,000 บาท และฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก กรณีธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตรา 0.20% ต่อปี
  การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่เกินระยะเวลาการฝากในอัตรา 0.20% ต่อปี ตามจำนวนวันที่ฝากจริงนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด
  ค่ารักษาบัญชี ไม่มี
  เงื่อนไข
  ข้อควรระวัง • ห้ามถอนต่างสาขา
  • เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
  ช่องทางในการติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com
  อื่นๆ  -

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์


【Close】