ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ธุรกิจต่างประเทศ >ทรัสต์รีซีท
ทรัสต์รีซีท
 

เสริมสภาพคล่อง เติมเต็มความแข็งแกร่งทางการเงิน

บริการชำระเงินค่าสินค้าโดยธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เป็นผู้ดำเนินการแทนภายใต้ L/C เพื่อการนำเข้า หรือภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินสดเมื่อมีการส่งมอบสินค้า หรือโอนเงินค่าสินค้า

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• หมุนเวียนเงินสดคล่องกว่าเดิม เติมเต็มความต้องการเงินสดระยะสั้น
• ยืดหยุ่นให้คุณเลือกระยะเวลาที่ต้องการชำระเงิน
• ฉับไวในการชำระเงินแก่คู่ค้า ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ธุรกิจคุณ
• สบายใจด้วยอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำ

เงื่อนไขการใช้บริการ
• หากใช้บริการเป็นครั้งแรก จะต้องลงนามในสัญญาข้อตกลงการใช้สินเชื่อทรัสต์รีซีทกับธนาคาร
• สกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินเป็นสกุลเงินที่ใช้ตามการชำระหนี้ หรือเป็นสกุลเงินตามเอกสาร
• ระยะเวลาสูงสุดตามปกติของทรัสต์รีซีทคือภายใน 180 วัน

สมัครวันนี้ !

เพียงติดต่อสาขาที่คุณสะดวก หรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

• แบบฟอร์มทรัสต์รีซีท
• เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ


【Close】