ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ทรัพย์สินพร้อมขาย >อื่นๆ
B-00030
 
รายละเอียดทรัพย์สิน
รหัสทรัพย์ B-00030
ประเภททรัพย์สิน อาคารจอดรถ
เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) 1-3-28.00 ไร่
ที่ตั้งทรัพย์ ถ.เพชรเกษม(ช่วงตลาดใหม่ ธนาคม-บางแค) แขวงบางแค(บางหว้า) เขตบางแค(ภาษีเจริญ) กรุงเทพมหานคร
เลขที่โฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก/ห้องชุด 2693
รายละเอียดทรัพย์สิน อาคารจอดรถ 6 ชั้น ชั้น 1 เป็นตลาดสด, ชั้น 2 เป็นพลาซ่า, ชั้น 3-6 เป็นส่วนของที่จอดรถ
ราคาขาย 180,000 บาท / ตารางวา
เจ้าหน้าที่ดูแลการขาย คุณชัยรัตน์ 0 2663 9509
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สินและราคาขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

แผนที่

รูปทรัพย์สิน 1

รูปทรัพย์สิน 2

รูปทรัพย์สิน 3


【Close】