ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ทรัพย์สินพร้อมขาย >อาคารพาณิชย์
อาคารพาณิชย์
 
อาคารพาณิชย์ 7 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
B-00031 อาคารพาณิชย์ 0-0-14 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ คูหาละ 10,000,000 บาท
B-00032 อาคารพาณิชย์ 0-0-28.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ คูหาละ 10,000,000 บาท
B-00033 อาคารพาณิชย์ 0-0-28.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ คูหาละ 10,000,000 บาท
B-00034 อาคารพาณิชย์ 0-0-28.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ คูหาละ 10,000,000 บาท
B-00035 อาคารพาณิชย์ 0-0-14.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ คูหาละ 10,000,000 บาท
B-00036 อาคารพาณิชย์ 0-0-14.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ คูหาละ 10,000,000 บาท
B-00037 อาคารพาณิชย์ 0-0-28.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางแค คูหาละ 10,000,000 บาท

【Close】