You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >ธนาคารเพื่อความยั่งยืน >กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
ไอซีบีซี (ไทย) มอบถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี
 

    เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 คุณจิตตวดี แสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสาขา ผู้แทนธนาคารในการมอบถุงยังชีพจำนวน 150 ชุด ให้กับ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยในถุงยังชีพประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรคที่จำเป็น นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับพนักงานในการมีส่วนร่วมเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการร่วมบรรจุถุงยังชีพและส่งมอบให้กับเทศบาลนครอุบลราชธานี


(2023-01-17)
【Close】