เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >ผู้บริหาร >คณะจัดการ
คณะจัดการ
 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

นายเสี่ยวปอ หลี่  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายหย่ง เฉิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร/ กรรมการผู้จัดการบ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
นายหยาง หลิว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายหย่งหมิน ถาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสุรีย์ วิภาตกนก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางอรพินท์ ศรีสังคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย 
นายสม พิศาลโสภณ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
นางศศิวดี สมบูรณ์ธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ
นายวิสิฐ อัศวลายทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเสียวเหว่ย จ้าว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Global Markets
นางสาวสุวิมล อิทธิพุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสถาบัน
นายเสกสรร ชุณท์เสรีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและควบคุมความเสี่ยง

 


(2021-05-06)
【Close】