You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชัน >โปรโมชันบัตรเดบิต
รับเงินคืน 100 บาท เมื่อชำระบิลหรือชำระค่าสินค้าด้วย QR Code เป็นจำนวน 100 บาทหรือมากกว่า (วันนี้ - 30 พ.ย. 2564)
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
  • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS ก่อนการใช้จ่าย โดยพิมพ์ JOY (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต 16 หลักและส่งมาที่ 09 8269 5588 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) โปรดเก็บรักษา SMS ตอบกลับจากทางธนาคารไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่เปิดใช้งานบัตรเดบิตและ ICBC Mobile Banking ของทางธนาคารก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564 และทำรายการชำระบิลหรือชำระค่าสินค้าด้วยรหัส QR ผ่านช่องทาง ICBC Mobile Banking เป็นจำนวน 100 บาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาโปรโมชันมีสิทธิ์รับเงินคืน 100 บาท
  • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป (กรณีวันที่ 8 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้าในวันทำการถัดไป)
  • จำกัดการรับเงินคืน 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
  • จำกัดสิทธิ์จำนวน 600 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 1 ,800 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
  • สงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่ยังคงสภาพการใช้บริการบัตรเดบิตและ ICBC Mobile Banking ตลอดระยะเวลาโปรโมชันจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรโมชั่น โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กำหนด
  • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588


(2021-10-05)
【Close】