You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >ประกาศ
ไอซีบีซี (ไทย) ลงนาม MoU กับออมสิน
 

            เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Memorandum of Understanding :Mou) กับ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจระหว่าง 2 ธนาคาร โดยจะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล .

 

    

   

   


(2019-10-21)
【Close】