You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > โปรโมชัน > โปรโมชันบัตรเดบิต
สมัครและเปิดใช้งานบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์นักเรียน เลือกรับร่มไอซีบีซี 1 คัน หรือ แก้วน้ำไอซีบีซี จำนวน 1 ใบ และรับเพิ่มฟรีกระเป๋าผ้า ICBC Eco มูลค่า 99 บาทจำนวน 1 ใบ (วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566)
 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
  • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เปิดใช้งานบัตรเดบิตไอซีบีซียูเนี่ยนเพย์นักเรียนภายในระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้น
  • ลูกค้าเลือกรับร่มไอซีบีซีสุดเก๋ จำนวน 1 คัน มูลค่า 199 บาท หรือแก้วน้ำไอซีบีซี มูลค่า 199 บาท จำนวน 1 คัน และรับเพิ่มฟรีกระเป๋าผ้า ICBC Eco มูลค่า 99 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อสมัครและเปิดใช้บัตรเดบิตไอซีบีซียูเนี่ยนเพย์นักเรียน และ ICBC Mobile Banking ภายในระยะเวลาโปรโมชัน
  • จำกัดการรับกระเป๋าผ้า ICBC Eco 1 ใบต่อบัตรเดบิตไอซีบีซียูเนี่ยนเพย์นักเรียน 1 ใบ
  • กระเป๋าผ้า ICBC Eco มีจำนวนจำกัดที่ 3,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรโมชัน โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ภายใน 15 วัน ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่สิ้นสุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากและบัตรเดบิต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร*
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากและบัตรเดบิต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-17.00 น.)

*โปรดศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารส่งมอบให้กับลูกค้าหลังทำการเปิดบัญชีเงินฝากและบัตรเดบิต
**หมายเหตุ ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี (APR) เมื่อรวมกับเครดิตเงินคืนที่จะได้รับ (99 บาท) ตัวอย่างเช่น
กรณีลูกค้าฝากเงิน 1,000 บาท และคงเงินเป็นเวลา 1 ปี กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • บัญชีเงินฝาก Normal Savings 10.60% • บัญชีเงินฝาก Normal Savings 0.80%
• บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings  10.70% • บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings 0.90%
• บัญชีเงินฝาก Green Savings 10.60% • บัญชีเงินฝาก Green Savings 0.80%
• บัญชีเงินฝาก Gold Savings 11.25% • บัญชีเงินฝาก Gold Savings 1.45%
 ***สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันของธนาคาร โปรดดูประกาศบน website ของธนาคาร www.icbcthai.com 

(2023-10-11)
【Close】