You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > โปรโมชัน > โปรโมชันบัตรเดบิต
รับทันทีคูปองส่วนลดจากร้านดัง มูลค่า 30 – 50 บาท เมื่อล็อกอินเข้าระบบโมบายแบงก์กิ้งในวันและเวลาที่กำหนด (13 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 )
 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
 • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดจากร้านค้าดังได้แก่ Dairy Queen มูลค่า 30 บาท Lazada และ Siszler มูลค่า 50 บาท เมื่อล็อกอินเข้าระบบโมบายแบงก์กิ้งในวันที่กำหนดในตารางด้านล่าง
 • จำกัดการรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อเดือนต่อผู้ใช้งาน และจำกัดสิทธิ์ จำนวน 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน
 • จำกัดสิทธิ์ จำนวน 3,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชันและสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ โดยแบ่งรอบกิจกรรมและส่วนลดตามลำดับการทำรายการดังนี้
ประจำเดือน  วันที่ต้องทำรายการบนระบบโมบายแบงกิ้ง โค้ดส่วนลดที่จะได้รับ จำนวนโค้ดต่อเดือน (สิทธิ์)
ตุลาคม 2566 13 ตุลาคม 2566 Dairy Queen (มูลค่า 30บาท) 1,000
พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 Lazada (มูลค่า 50บาท) 1,000
ธันวาคม 2566  8 ธันวาคม 2566 Siszler (มูลค่า 50บาท) 1,000
 • โค้ดส่วนลดใช้ได้แค่ครั้งเดียว และโปรดอ่านรายละเอียด วันหมดอายุ และเงื่อนไขของส่วนลดก่อนนำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการ
      - กดที่นี่เพื่อดูเงื่อนไขการใช้โค้ด Dairy Queen
 • สงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์บริการเฉพาะลูกค้าที่ยังคงสภาพการใช้บริการไอซีบีซีโมบายแบงก์กิ้ง ตลอดระยะเวลาโปรโมชันจนถึงวันที่ลูกค้าได้รับโค้ดส่วนลด
 • ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  - การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า เช่น สัญญาณมือถือขาดหาย แบตเตอรี่หมดขณะทำรายการเป็นต้น หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
  - การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ในเมนู ICBC Reward บนระบบโมบายแบงกิ้ง
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรโมชัน โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ภายใน 7 วันทำการ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กำหนด
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 - 21:00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 8:30 - 17:00น.)


*หมายเหตุ เมื่อได้รับโค้ดส่วนลดแล้วแล้ว สามารถตรวจสอบโค้ดได้ที่โมบายแบงก์กิ้ง เมนู ‘ฉัน’ > ‘ICBC Rewards’ > ของรางวัล

(2023-10-18)
【Close】