You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > โปรโมชัน > โปรโมชันบัตรเดบิต
สมัครบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) และ ICBC Mobile Banking พร้อมทั้งเปิดเข้าใช้งาน เลือกรับร่มไอซีบีซีสุดเก๋ หรือ แก้วน้ำไอซีบีซี มูลค่า 199 บาท พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 50 บาทเมื่อทำรายการที่กำหนด (วันนี้ - 15 มกราคม 2567)
 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
 • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยสมัครบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) และไม่เคยสมัครเข้าใช้บริการ ICBC Mobile Banking ของทางธนาคาร
 • ลูกค้าสามารถเลือกรับแก้วน้ำไอซีบีซีมูลค่า 199 บาท จำนวน 1 ใบ หรือ ร่มไอซีบีซีมูลค่า 199 บาท จำนวน 1 คัน เมื่อสมัครบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) และ ICBC Mobile Banking พร้อมทั้งเปิดเข้าใช้งาน ภายในระยะเวลาโปรโมชัน
 • ลูกค้ามีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน 50 บาทเมื่อทำรายการใดก็ได้ดังต่อไปนี้ ผ่านช่องทาง ICBC Mobile Banking ภายในระยะเวลาโปรโมชัน
  - โอนเงินต่างธนาคาร (รวมถึงการโอนเงิน PromptPay) ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
  - สแกนชำระค่าสินค้า ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
  - จ่ายบิลผ่าน QR Code ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป หรือ
  - เติมเงิน e-Wallet ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
 • จำกัดสิทธิ์การรับแก้วน้ำไอซีบีซีสุดเก๋ จำนวน 4,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • จำกัดสิทธิ์การรับร่มไอซีบีซีสุดเก๋ จำนวน 1,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • จำกัดสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนจำนวน 4,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • จำกัดสิทธิ์การรับแก้วน้ำไอซีบีซีสุดเก๋ จำนวน 1 ใบ หรือ ร่มไอซีบีซีสุดเก๋ จำนวน 1 คัน เท่านั้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าสมัครบัตรเดบิตของทางธนาคารมากกว่า 1 ใบ จะได้รับแก้วน้ำไอซีบีซี จำนวน 1 ใบ หรือ ร่มไอซีบีซีสุดเก๋ จำนวน 1 คัน เท่านั้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าสมัครบัตรเดบิตของทางธนาคารมากกว่า 1 ใบ จำกัดสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 2 สิทธิ์ต่อท่านตลอดระยะเวลาโปรโมชัน (1สิทธิ์/บัตร)
 • ลูกค้าจะได้รับเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป (กรณีวันที่ 8 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ธนาคารจะโอนคืนเข้าบัญชีของลูกค้าในวันทำการถัดไป)
 • สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ที่ยังคงสภาพการใช้บริการบัตรเดบิตและ ICBC Mobile Banking ตลอดระยะเวลาโปรโมชันจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรโมชัน โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ภายใน 7 วันทำการ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากและบัตรเดบิต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร
 • พนักงานธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 - 21:00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 8:30 - 17:00น.)

*โปรดศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารส่งมอบให้กับลูกค้าหลังทำการเปิดบัญชีเงินฝากและบัตรเดบิต
**หมายเหตุ ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี (APR) เมื่อรวมกับเครดิตเงินคืนที่จะได้รับ (50 บาท) ตัวอย่างเช่น
กรณีลูกค้าฝากเงิน 1,000 บาท และคงเงินเป็นเวลา 1 ปี กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • บัญชีเงินฝาก Normal Savings 5.70% • บัญชีเงินฝาก Normal Savings 0.75%
• บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings  5.80% • บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings 0.85%
• บัญชีเงินฝาก Green Savings 5.80% • บัญชีเงินฝาก Green Savings 0.85%
• บัญชีเงินฝาก Gold Savings 6.35% • บัญชีเงินฝาก Gold Savings 1.40%
 ***สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันของธนาคาร โปรดดูประกาศบน website ของธนาคาร www.icbcthai.com 

(2023-10-09)
【Close】