เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารเพื่อความยั่งยืน
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >ผู้บริหาร >คณะบริหาร
คณะบริหาร
 

ชื่อ

ตำแหน่ง

นายเสี่ยวปอ หลี่ ประธาน
นายเจี้ยน กง สมาชิก
ดร. ซู่เสียน ชุย สมาชิก
นายหยาง หลิว สมาชิก
นางสุรีย์ วิภาตกนก สมาชิก

(2023-01-11)
【Close】