You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >ประกาศ
ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (บริษัท บีซีพีจี จำกัด)
 
          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ร่วมพิธีลงนามกับคุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และคุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่โรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป. ลาว ทั้งนี้ คุณหย่งหมิน ถาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน ร่วมเข้าพิธี ณ EXIM Bank สำนักงานใหญ่ด้วย(2020-07-23)
【Close】