เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารเพื่อความยั่งยืน
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > แนะนำ > แนะนำองค์กร

แนะนำองค์กร

 

    ธนาคารจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2516 ต่อมาปี 2521 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้จัดตั้งและเปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2548 

    21 เมษายน 2553 ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (Industrial and Commercial Bank of China Limited หรือ “ICBC”) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีมูลค่าตลาดรวมใหญ่ที่สุดในโลกได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 97.24 ของจำหน่ายหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร และได้เปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ICBC นับแต่นั้นมา ธนาคารได้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554 ปัจจุบัน ICBC ถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 97.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร 

    ธนาคารมีเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารชั้นนำของไทยในการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศไทยและจีน การที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ICBCจะทำให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงการให้บริการผ่านเครือข่ายของกลุ่ม ICBC ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน รวมทั้ง มีเครือข่ายในต่างประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลก โดย ณ เดือนมิถุนายนปี 2564 กลุ่ม ICBC มีสาขา และจุดให้บริการในประเทศจีนทั้งสิ้น 16,653 แห่ง และมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศจำนวน 426 แห่งครอบคลุม 49 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ICBC ยังมีธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent Banks) จำนวน 1,440 แห่งใน 142 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย 

    ปัจจุบันธนาคารมีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด ซึ่งธนาคารถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริการธุรกิจเช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง Sky High Li Leasing Designated Activity Company Limited และ บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด 

    ในปี 2563 ธนาคารได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาครบ 10 ปี ถือเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่ง ธนาคารมีการพัฒนาด้านการออกผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารได้เริ่มให้บริการธุรกิจรายย่อย อาทิ บัตรเครดิต บัตรเดบิต อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง บริการโอนเงินหยวนไปจีนภายใน 1 วัน เป็นต้น ณ ปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 21 สาขา 

    นอกจากนี้ ธนาคารมีความภูมิใจที่ได้รับการเป็นธนาคารชำระดุลเงินหยวนในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการจัดอันดับเครดิตจากฟิทช์ เรทติ้งส์ ที่ ‘AAA(tha)’ สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และ ‘F1+(tha)’ สำหรับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพเป็นปีที่สิบติดต่อกัน แสดงถึงสถานะทางการเงินอันมั่นคงของธนาคาร

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)


(2022-07-18)
【Close】