You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหาร > คณะบริหาร
คณะบริหาร
 

ชื่อ

ตำแหน่ง

นายเสี่ยวปอ หลี่ ประธาน
นายเจี้ยน กง สมาชิก
ดร. ซู่เสียน ชุย สมาชิก
นางสุรีย์ วิภาตกนก สมาชิก

(2023-07-13)