You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ติดต่อเรา > ที่ตั้งธนาคาร
ที่ตั้งธนาคาร
 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ ชั้น L,11-13 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์. 0 2629 5588