You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ประกาศ
1 ผู้ใช้งาน 1 อุปกรณ์ เพิ่มศักยภาพความปลอดภัย
 

      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ของลูกค้าบน ICBC Mobile Application ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ลูกค้าจะสามารถใช้บริการ ICBC Mobile Application ของธนาคารได้เพียง 1 อุปกรณ์เท่านั้น

      ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องทำการตั้งค่าชุดคำถามเพื่อความปลอดภัย (Secure Question) เมื่อลูกค้าทำการลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรก โดยหลังจากตั้งค่าชุดคำถามเพื่อความปลอดภัยสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะสามารถใช้ชุดคำถามเพื่อความปลอดภัยหรือ PIN จาก e-Password Token ในการยืนยันสำหรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใหม่แทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้บริการได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารหรือ ICBC (Thai) Call Center โทร. 0 2629 5588

(2023-03-27)
【Close】