You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > โปรโมชัน > โปรโมชันบัตรเดบิต
สมัครและเปิดใช้งานบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์นักเรียนและโมบายแบงก์กิ้งธนาคารไอซีบีซี (ไทย) รับฟรี! กระเป๋าผ้า ICBC มูลค่า 99 บาท จำนวน 1 ใบ (วันนี้ – 31 มีนาคม 2567)
 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
  • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2567
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เปิดใช้งานบัตรเดบิตไอซีบีซียูเนี่ยนเพย์นักเรียนและโมบายแบงก์กิ้งธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ภายในระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้น
  • ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าผ้า ICBC มูลค่า 99 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อสมัครบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์นักเรียน และเปิดใช้งานโมบายแบงก์กิ้งธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ภายในระยะเวลาโปรโมชัน
  • จำกัดการรับกระเป๋าผ้า ICBC 1 ใบต่อท่าน
  • กรณีลูกค้าเปิดบัตรเดบิตมากกว่า 1 ประเภท ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
  • กระเป๋าผ้า ICBC มีจำนวนจำกัดที่ 1,390 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรโมชัน โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ภายใน 15 วันทำการ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่สิ้นสุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากและบัตรเดบิต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร*
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากและบัตรเดบิต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร
  • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 21.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-17.00 น.)

*โปรดศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารส่งมอบให้กับลูกค้าหลังทำการเปิดบัญชีเงินฝากและบัตรเดบิต
**หมายเหตุ ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี (APR) เมื่อรวมกับมูลค่ากระเป๋าผ้า ICBC จะได้รับ (99 บาท) ตัวอย่างเช่น
กรณีลูกค้าฝากเงิน 1,000 บาท และคงเงินเป็นเวลา 1 ปี กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • บัญชีเงินฝาก Normal Savings 10.60% • บัญชีเงินฝาก Normal Savings 0.80%
• บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings  10.70% • บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings 0.90%
• บัญชีเงินฝาก Green Savings 10.70% • บัญชีเงินฝาก Green Savings 0.90%
• บัญชีเงินฝาก Gold Savings 11.35% • บัญชีเงินฝาก Gold Savings 1.55%
***อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันของธนาคาร โปรดดูประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคาร www.icbcthai.com 

(2024-01-29)
【Close】