You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > โปรโมชัน > โปรโมชันบัตรเดบิต
สมัครและเปิดใช้บัตรเดบิตและโมบายแบงก์กิ้งธนาคารไอซีบีซี (ไทย) รับฟรี!ร่มกันแดดไอซีบีซี หรือแก้วน้ำไอซีบีซี มูลค่า 219 บาท (วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567)
 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
 • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567
 • ลูกค้าเลือกรับร่มกันแดดไอซีบีซี 1 คัน หรือแก้วน้ำไอซีบีซี มูลค่า 219 บาท เมื่อสมัครและเปิดใช้งานบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์-โกลบอล/บัตรเดบิตวีซ่า/บัตรเดบิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ – ดิจิทัล และไอซีบีซีโมบายแบงก์กิ้ง พร้อมทั้งเปิดเข้าใช้งาน ภายในระยะเวลาโปรโมชัน
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่และเปิดใช้งานบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์-โกลบอล/บัตรเดบิตวีซ่า/บัตรเดบิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ – ดิจิทัล และไอซีบีซีโมบายแบงก์กิ้ง ภายในระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การรับร่มกันแดดไอซีบีซี 1 คัน หรือแก้วน้ำไอซีบีซี 1 ใบต่อท่าน ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • กรณีลูกค้าเปิดบัตรเดบิตมากกว่า 1 ประเภท ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การรับร่มกันแดดไอซีบีซี จำนวน 5,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชันและสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลังจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • จำกัดสิทธิ์การรับแก้วน้ำไอซีบีซี จำนวน 500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชันและสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลังจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กำหนด โปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารหรือสอบถามได้ที่พนักงานประจำสาขาของธนาคารก่อนสมัครผลิตภัณฑ์
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรโมชันโดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ภายใน 14 วันทำการ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-17.00 น.)

*โปรดศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารส่งมอบให้กับลูกค้าหลังทำการเปิดบัญชีเงินฝากและบัตรเดบิต
**หมายเหตุ ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี (APR) เมื่อรวมกับมูลค่าร่มกันแดดไอซีบีซี หรือแก้วน้ำไอซีบีซี ที่ท่านจะได้รับ (มูลค่า 219 บาท) 
กรณีลูกค้าฝากเงิน 1,000 บาท และคงเงินเป็นเวลา 1 ปี กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • บัญชีเงินฝาก Normal Savings 22.60% • บัญชีเงินฝาก Normal Savings 0.92%
• บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings 22.70% • บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Savings 1.02%
• บัญชีเงินฝาก Green Savings 22.70% • บัญชีเงินฝาก Green Savings 1.02%
• บัญชีเงินฝาก Gold Savings 23.35% • บัญชีเงินฝาก Gold Savings 1.67%
 ***อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันของธนาคาร โปรดดูประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารwww.icbcthai.com 

(2024-01-29)
【Close】