e-Banking
ลูกค้าบุคคล
ลูกค้านิติบุคคล
ATM
 You Are Here: หน้าหลัก >e-Banking >ลูกค้าบุคคล >แนะนำการใช้งาน >คู่มือการติดตั้ง Internet Banking บน  MacBook
คู่มือการติดตั้ง Internet Banking บน MacBook
 

MacBook รองรับเฉพาะการใช้งาน Internet Banking สำหรับลูกค้าบุคคลเท่านั้น หากลูกค้าเข้าใช้งานผ่าน MacBook สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง ICBC Internet Banking Assistant ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เว็บไซต์ www.icbcthai.com ผ่านเบราว์เซอร์ Safari (Safari เวอร์ชัน 5.1 - 9.1.2) และคลิก “ลูกค้าบุคคล”

 

ขั้นตอนที่ 2: หน้าเข้าสู่ระบบจะแสดงข้อความในช่องรหัสผ่าน

2.1 คลิกที่ข้อความเพื่อติดตั้งโปรแกรม “You have not installed the control of Internet Banking of Industrial and Commercial Bank of China. Please click download to complete installation and then restart the browse”2.2 รอจนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นท่านสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ตามขั้นตอนที่ 1
• เลือก > Finder
• เลือก > Downloads
• ท่านจะเห็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า “SafeControls.dmg”2.3 คลิกที่ไฟล์ “safeControls.dmg” และเลือก “set up” เพื่อติดตั้งโปรแกรม2.4 คลิกติดตั้งโปรแกรม “Install”2.5 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหากจำเป็น จากนั้นคลิก "ติดตั้งซอฟต์แวร์"2.6 การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์2.7 **ขั้นตอนสำคัญ** กลับไปที่หน้า Safari แล้วเลือก ออกจาก Safari


ขั้นตอนที่ 3: เข้าสู่ www.icbcthai.com อีกครั้งผ่าน Safari และเข้าสู่ระบบ


ขั้นตอนที่ 4: กรอกเลขที่บัตร เลขที่บัญชี ชื่อผู้ใช้บัญชี หรือหมายเลขบัตรธนาคารและรหัสผ่านของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ
ลูกค้า Internet Banking ที่เลือกใช้ USB-Shield เป็นอุปกรณ์รักษาควาปลอดภัยในการชำระเงินจะไม่สามารถทำการโอนเงินได้


【Close】