You Are Here: หน้าหลัก > e-Banking > ลูกค้านิติบุคคล > ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ > ข้อควรระวังด้านความเสี่ยงในการใช้บริการ 
ข้อควรระวังด้านความเสี่ยงในการใช้บริการ
 1. เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นที่ถูกต้อง

2. เก็บรักษา เลขที่บัญชี รหัสประจำตัวผู้ใช้ระบบ (User Name) และรหัสลับให้ปลอดภัย3. วิธีการตั้งค่าใช้งาน ICBC e-Banking ให้ปลอดภัย4. เก็บรักษา e-Password Token ในสถานที่ปลอดภัย5. ถอด USB-Shield จากเครื่องทันทีหลังจากใช้งาน6. ป้องกันโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ7. ควรรักษาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการให้ปลอดภัยเสมอ

8. วิธีการป้องกันอื่น ๆ


ในการใช้บริการ ICBC e-Banking สำหรับลูกค้านิติบุคคลผู้ใช้บริการควรคำนึงถึงข้อควรระวังดังต่อไปนี้ - ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการ ICBC e-Banking ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ควรเข้าเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร “www.icbcthai.com” โดยตรง ผู้ใช้บริการควรเพิ่มที่อยู่ของเว็บไซต์ (Website) ของธนาคารในบราว์เซอร์ที่ชอบ (favorite browser) และไม่ควรเข้าเว็บไซต์ (Website) ของธนาคารผ่านลิ้งค์อื่นๆ เป็นอันขาด - ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการ ICBC e-Banking ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ควรติดตั้งแอปพลิเคชั่นของธนาคาร ICBC Mobile Banking ผ่านทาง App Store สำหรับระบบ iOS หรือผ่าน Play Store สำหรับระบบ Android - ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบตรวจสอบผู้พัฒนาแอปพลิเคชันของธนาคาร ก่อนทำการดาวน์โหลดเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานนั้นถูกต้อง ไม่ใช่แอปพลิเคชันปลอมจากผู้ทุจริต - ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบและติดตั้งแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่เสมอ - เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและเงินฝากของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรอ่านข้อควรระวังด้านความเสี่ยงนี้ให้ครบถ้วนก่อนการตั้งรหัสลับ ไม่ควรใช้ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่สามารถคาดเดาได้ง่าย เช่น ชื่อ วันเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์ มาตั้งเป็นรหัสลับ - ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสประจำตัวผู้ใช้ระบบ (User Name) และรหัสลับ รวมถึงรหัสและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการ ICBC e-Banking ไว้เป็นความลับ ไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบ - ผู้ใช้บริการควรเปลี่ยนรหัสลับอยู่เสมอ อย่างน้อยเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน - ไม่ควรตั้งรหัสลับสำหรับบริการ ICBC e-Banking เป็นรหัสเดียวกันกับรหัสลับที่ใช้สำหรับบัตรธนาคารหรือรหัสลับของผู้ใช้ระบบที่ใช้สำหรับการเข้าเว็บไซต์ (Website) อื่นๆ - ไม่ควรเก็บหรือบันทึกรหัสลับไว้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือห้ามจดบันทึกในกระดาษซึ่งมิได้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัย - ทุกครั้งเมื่อผู้ใช้บริการเข้าสู่บริการ ICBC e-Banking ควรตรวจสอบ “เวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด” เพื่อยืนยันเวลาที่เข้าสู่ระบบที่แท้จริง - ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดการแจ้งเตือนการเข้าใช้งานผ่านทาง E-Mail ได้ที่เมนูตั้งค่า ในกรณีที่ได้รับแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นผู้ทำรายการ ควรรีบทำการเปลี่ยนรหัสลับ และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ของธนาคารโดยทันที - ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดข้อความยืนยันบริการได้ที่เมนูตั้งค่า และควรตรวจสอบข้อความยืนยันบริการที่ปรากฎบนหน้าหลักเพื่อป้องกันสถานการณ์ผิดปกติ - e-Password Token เป็นอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ e-Banking โดยอุปกรณ์นี้จะแจ้ง "รหัสผ่านโทเค็น" ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (Two-Factor Authentication) ทั้งนี้รหัสผ่านจะเป็นรหัสที่ใช้ครั้งเดียวสำหรับธุรกรรมแต่ละรายการ - ควรเก็บ e-Password Token ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุปกรณ์สูญหาย ป้องกันการโจรกรรม และป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งาน - USB-Shield เป็นอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ e-Banking โดยอุปกรณ์นี้มีไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะในตัว และใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มความมั่นใจในการเข้าใช้งาน ลงทะเบียน รวมถึงการถอดรหัสข้อมูลออนไลน์เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ - โปรดตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลอย่างละเอียดก่อนกดปุ่ม "ยืนยัน" และอย่าลืมถอด USB-Shield จากเครื่องทันทีหลังจากใช้งาน - ผู้ใช้บริการไม่ควรดัดแปลง หรือแก้ไขระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการที่ใช้เข้าสู่บริการ ICBC e-Banking เช่น การ Jailbreak หรือ Root เป็นต้น - ผู้ใช้บริการ ซึ่งขอรับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ การป้องกันโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ปลอดภัยจากไวรัสและไม่ให้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต - ดาวน์โหลด ติดตั้งและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บราว์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอตามที่ธนาคารกำหนดหรือแนะนำ - ติดตั้งและปรับปรุงเโปรแกรมต่อต้านไวรัสให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่เสมอ - ติดตั้งโปรแกรม Firewall - ไม่ควรเปิด E-Mail ที่ส่งมาจากแหล่งที่ไม่รู้จัก - ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการ - ไม่ควรใช้บริการ ICBC e-Banking จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในที่สาธารณะ (เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต ห้องสมุดสาธารณะ เป็นต้น) - ตั้งรหัสลับในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ - ไม่ควรทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือไว้โดยที่ผู้ใช้บริการไม่อยู่ ในขณะเข้าสู่ระบบ ICBC e-Banking  - ในขณะที่ใช้บริการ ICBC e-Banking ห้ามเปิดใช้งานระบบการให้ความช่วยเหลือทางไกล (Remote Assistance) - กรุณาตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลและจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนจะยืนยันการทำธุรกรรมทุกครั้ง - กดเมนู “ออกจากระบบ” ที่อยู่มุมบนขวาของหน้าจอ เพื่อออกจากการใช้บริการ ICBC e-Banking ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการใช้บริการทุกครั้ง


(2021-05-11)