e-Banking
ลูกค้าบุคคล
ลูกค้านิติบุคคล
ATM
 You Are Here: หน้าหลัก >e-Banking >ลูกค้าบุคคล >ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ >ข้อควรระวังด้านความเสี่ยงในการใช้บริการ 

ข้อควรระวังด้านความเสี่ยงในการใช้บริการ ICBC Personal e-Banking

 


ในการใช้บริการ ICBC Personal e-Banking ผู้ใช้บริการควรคำนึงถึงข้อควรระวังดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นที่ถูกต้อง
• ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการ ICBC Personal e-Banking ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ควรเข้าเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร “www.icbcthai.com” โดยตรง ผู้ใช้บริการควรเพิ่มที่อยู่ของเว็บไซต์ของธนาคารในบราว์เซอร์ที่ชอบ (favorite browser) และไม่ควรเข้าเว็บไซต์ธนาคารผ่านลิ้งค์อื่นๆ เป็นอันขาด
• ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการ ICBC Personal e-Banking ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ควรติดตั้งแอปพลิเคชั่นของธนาคาร ICBC Mobile Banking ผ่านทาง App Store สำหรับระบบ iOS หรือผ่าน Play Store สำหรับระบบ Android
• ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบตรวจสอบผู้พัฒนาแอปพลิเคชันของธนาคาร ก่อนทำการดาวน์โหลดเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานนั้นถูกต้อง ไม่ใช่แอปพลิเคชันปลอมจากผู้ทุจริต
• ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบและติดตั้งแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่เสมอ

2. เก็บรักษา เลขที่บัญชี รหัสประจำตัวผู้ใช้ระบบ (User Name) และรหัสลับให้ปลอดภัย
• เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและเงินฝากของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรอ่านข้อควรระวังด้านความเสี่ยงนี้ให้ครบถ้วนก่อนการตั้งรหัสลับ ไม่ควรใช้ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่สามารถคาดเดาได้ง่าย เช่น ชื่อ วันเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์ มาตั้งเป็นรหัสลับ
• ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสประจำตัวผู้ใช้ระบบ (User Name) และรหัสลับ รวมถึงรหัสและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการ ICBC Personal e-Banking ไว้เป็นความลับ ไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบ
• ผู้ใช้บริการควรเปลี่ยนรหัสลับอยู่เสมอ อย่างน้อยเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน
• ไม่ควรตั้งรหัสลับสำหรับบริการ ICBC Personal e-Banking เป็นรหัสเดียวกันกับรหัสลับที่ใช้สำหรับบัตรธนาคารหรือรหัสลับของผู้ใช้ระบบที่ใช้สำหรับการเข้าเว็บไซต์ (Website) อื่นๆ
• ไม่ควรเก็บหรือบันทึกรหัสลับไว้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือห้ามจดบันทึกในกระดาษซึ่งมิได้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัย
• ทุกครั้งเมื่อผู้ใช้บริการเข้าสู่บริการ ICBC Personal e-Banking ควรตรวจสอบ “เวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด” เพื่อยืนยันเวลาที่เข้าสู่ระบบที่แท้จริง

3. วิธีการตั้งค่าใช้งาน ICBC Personal e-Banking ให้ปลอดภัย
• ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดการแจ้งเตือนการเข้าใช้งานผ่านทาง Email ได้ที่เมนูตั้งค่า ในกรณีที่ได้รับแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นผู้ทำรายการ ควรรีบทำการเปลี่ยนรหัสลับ และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CALL CENTER) ของธนาคารโดยทันที
• ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดข้อความยืนยันบริการได้ที่เมนูตั้งค่า และควรตรวจสอบข้อความยืนยันบริการที่ปรากฎบนหน้าหลักเพื่อป้องกันสถานการณ์ผิดปกติ

4. รักษาความปลอดภัยการทำธุรกรรมของคุณด้วย OTP
• OTP คือ "รหัสผ่านครั้งเดียว" ที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรหัสผ่านดังกล่าวจะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณลงทะเบียนและจะมีอายุการใช้งาน 1 นาที ต่อ 1 รหัส OTP เท่านั้น
• อย่าบอกรหัส OTP แก่บุคคลอื่นเพื่อรับข้อเสนอรางวัลและในทุกกรณี เพราะ OTP ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับสูงซึ่งหมายความว่าแม้แต่พนักงานของธนาคารหรือทีมสนับสนุนลูกค้าของธนาคารก็จะไม่ถามรหัส OTP จากท่าน

5. สร้าง PAYMENT PIN สำหรับการชำระเงินที่รัดกุม
• รหัสประจำตัว (หรือ PIN) รหัสสำหรับยืนยันการทำธุรกรรมทางการต่างๆ วัตถุประสงค์หลักของการใช้ PIN คือเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์
• ควรตั้ง PIN ของคุณให้ปลอดภัยและยากต่อการคาดเดา หลีกเลี่ยงรหัสผ่านที่เป็นตัวเลขเรียงหรือง่ายต่อการเข้าถึง เช่น “ 111111” “ 123456” หรือ“ 987654”

6. เก็บรักษา e-Password Token ในสถานที่ปลอดภัย
• e-Password Token เป็นอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ e-Banking โดยอุปกรณ์นี้จะแจ้ง "รหัสผ่านโทเค็น" ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (Two-Factor Authentication) ทั้งนี้รหัสผ่านจะเป็นรหัสที่ใช้ครั้งเดียวสำหรับธุรกรรมแต่ละรายการ
• ควรเก็บ e-Password Token ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุปกรณ์สูญหาย ป้องกันการโจรกรรม และป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งาน

7. ป้องกันโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ
• ผู้ใช้บริการไม่ควรดัดแปลง หรือแก้ไขระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการที่ใช้เข้าสู่บริการ ICBC Personal e-Banking เช่น การ Jailbreak หรือ Root เป็นต้น
• ผู้ใช้บริการ ซึ่งขอรับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ การป้องกันโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ปลอดภัยจากไวรัสและไม่ให้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

8. ควรรักษาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการให้ปลอดภัยเสมอ
• ดาวน์โหลด ติดตั้งและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บราว์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอตามที่ธนาคารกำหนดหรือแนะนำ
• ติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรมต่อต้านไวรัสให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่เสมอ
• ติดตั้งโปรแกรม Firewall
• ไม่ควรเปิด Email ที่ส่งมาจากแหล่งที่ไม่รู้จัก

9. วิธีการป้องกันอื่น ๆ
• ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการ
• ไม่ควรใช้บริการ ICBC Personal e-Banking จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในที่สาธารณะ (เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต ห้องสมุดสาธารณะ เป็นต้น)
• ตั้งรหัสลับในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ
• ไม่ควรทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือไว้โดยที่ผู้ใช้บริการไม่อยู่ ในขณะเข้าสู่ระบบ ICBC Personal e-Banking
• ในขณะที่ใช้บริการ ICBC Personal e-Banking ห้ามเปิดใช้งานระบบการให้ความช่วยเหลือทางไกล (Remote Assistance)
• กรุณาตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลและจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนจะยืนยันการทำธุรกรรมทุกครั้ง
• กดเมนู “ออกจากระบบ” ที่อยู่มุมบนขวาของหน้าจอ เพื่อออกจากการใช้บริการ ICBC Personal e-Banking ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการใช้บริการทุกครั้ง


【Close】