เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >แนะนำ >วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
 

วิสัยทัศน์

We commit to be a valued local bank, and to be a financial bridge between Thailand and China to facilitate Sino-Thai bilateral trade and investment.


【Close】