You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ติดต่อเรา > สาขา ภูมิภาค
สาขา ภูมิภาค
 

สาขาหาดใหญ่ 
เลขที่ 732 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ (074) 364 567
โทรสาร  (074) 364 789

เวลาทำการ: 8.30-15.30 น.

สาขาภูเก็ต
เลขที่ 2, 4 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 218 333 , (076) 213 381 -3
โทรสาร (076) 213 856

เวลาทำการ: 8.30-15.30 น. 

สาขาขอนแก่น
เลขที่ 4/6 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ (043) 242 400, (043) 243 507 – 9
โทรสาร (043) 243 510

เวลาทำการ: 8.30-15.30 น. 

สาขาอุบลราชธานี
เลขที่ 88 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ (045) 242 299, (045) 240 639, (045) 241 699, (045) 241 966
โทรสาร (045) 240 988

เวลาทำการ: 8.30-15.30 น. 

สาขาอุดรธานี
เลขที่ 104/5-6 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ (042) 343 860 – 3
โทรสาร (042) 343 030

เวลาทำการ: 8.30-15.30 น. 

สาขานครราชสีมา
เลขที่ 329/1-3 ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 269 491-4
โทรสาร (044) 269 495

เวลาทำการ: 8.30-15.30 น. 

สาขาศรีราชา
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ (033) 157 801 – 4
โทรสาร (033) 157 806

เวลาทำการ: 8.30-15.30 น. 

สาขาเชียงใหม่
เลขที่ 5 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ (053) 304 752 – 5
โทรสาร (053) 304 756

เวลาทำการ: 8.30-15.30 น. 

สาขาระยอง
เลขที่ 360/23-25 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ (038) 860-456, 692, 819, 873
โทรสาร (038) 860-971 

เวลาทำการ: 8.30-15.30 น. 

สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 60/1-3 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077 264 950
โทรสาร  077 264 957

เวลาทำการ: 8.30-15.30 น. 

สาขาสมุทรสาคร

เลขที่ 930/42 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ (034) 811 452-5 โทรสาร (034) 811 456

เวลาทำการ: 8.30-15.30 น. 

สาขาพัทยา

ศูนย์การค้าเดอะเบย์ พัทยา เลขที่ 99/9 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ (033) 122 861-5 โทรสาร (033) 122 860

เวลาทำการ: 9:30 - 16:30 น.

สาขาอมตะซิตี้ ระยอง

เลขที่ 7/34-35 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (033) 017 411,413,415-7 โทรสาร (033) 017 412

เวลาทำการ: 9:00 - 16:30 น.


(2023-10-11)