You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา รับและดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาสอบถามที่เบอร์โทร 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรือ อีเมล fcc@bot.or.th


(2018-07-06)