ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ธุรกิจต่างประเทศ >เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการส่งออก
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการส่งออก
 

ช่วยดูแลการเรียกเก็บค่าสินค้า มั่นใจกว่าในการส่งออก

สำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการความมั่นใจในการชำระเงินบนความน่าเชื่อถือของธนาคารผู้เปิด L/C จากผู้ซื้อ หรือผู้ที่ต้องการสินเชื่อจากเล็ตเตอร์ออฟเครดิต รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศของไอซีบีซี (ไทย) เช่น สินเชื่อเพื่อการส่งออก การรับซื้อตั๋วสินค้าออก การรับซื้อลดตั๋วสินค้าออก

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• มั่นใจยิ่งขึ้นว่าจะได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อผ่านธนาคารผู้เปิด L/C  เมื่อท่านยื่นเอกสารทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน
• ไม่ว่าธนาคารผู้แจ้งการเปิด L/C จะเป็นธนาคารใด ก็สามารถใช้บริการกับเราได้
• รับคำแนะนำเรื่องการเรียกเก็บการชำระเงินค่าสินค้า จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านการค้าต่างประเทศของเรา
• ธนาคารสามารถส่ง L/C ทางอีเมลหรือโทรสารให้ท่านตรวจสอบ

เงื่อนไขการใช้บริการ
• เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ ควรแจ้งให้ผู้ซื้อเปิด L/C โดยกำหนดให้ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เป็นผู้แจ้งการเปิด L/C
• สามารถขอให้ผู้ซื้อส่งโทรสารสำเนา L/C ที่เปิดโดยธนาคารของผู้ซื้อ เพื่อให้เราตรวจสอบสถานะและแจ้งให้ท่านทราบทันทีเมื่อธนาคารได้รับต้นฉบับ L/C
• โปรดแจ้งรหัส SWIFT ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  (ICBKTHBKXXX) และที่อยู่ (ชั้น 11-13 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ 622 ถนนสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย) แก่ผู้ซื้อ สำหรับการรับ L/C ผ่านทาง SWIFT/Telex
• ไม่ควรเปิด L/C ทางไปรษณีย์ เพราะเสี่ยงต่อการปลอมแปลง L/C
• โปรดหลีกเลี่ยงประเทศที่ถูกระงับการสนับสนุนและประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

สมัครวันนี้ !

เพียงติดต่อสาขาที่คุณสะดวก หรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร
• โปรดแนบ "L/C ที่ได้รับการแจ้ง" เมื่อยื่นเอกสารภายใต้ L/C

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ


【Close】