ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > ธุรกิจต่างประเทศ > ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

Import Form

APPLICATION FOR OPENING A DOCUMENTARY CREDIT >>

Application for Amendment of a Documentary Credit >>

Letter of Undertaking for Issuing of the Letter of Guarantee or Endorsing Delivery Order >>

Trust Receipt >> (Manual for fillin Trust Receipt Form)

Export Form

Request for Discount of Export Bill(s)/Presentation of Documents for Collection >>

Request for Negotiation / Discount of Export Bills Drawn under Letter of Credit Draft >>

Request for Transfer of Documentary Credit >>

Bill of Exchange >>

Packing Credit Document >>

Promissory Note >>

Outward Remittance

Remittance Application Form >>

Application for Telegraphic Transfer/Issue of Demand Draft >>

 

【Close】