ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > จัดการทางการเงิน > Global Cash Management
Global Cash Management
 
บริการที่ให้สิทธิ์กับบริษัทแม่ของลูกค้าซึ่งอยู่ในประเทศจีน สามารถบริหารจัดการบัญชีลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทลูกได้ เช่น เรียกดูยอด Account Balance หรือโอนเงินไปยังบริษัทลูกบัญชีอื่น
【Close】