ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ทรัพย์สินพร้อมขาย >โครงการจัดสรร
โครงการจัดสรร
 
โครงการจัดสรร 5 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
B-00023 โครงการจัดสรร 8-1-85.1 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน 12,000 - 30,000 บาท / ตารางวา
B-00025 โครงการจัดสรร 17-3-60.0 ไร กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน ติดต่อเจ้าหน้าที่
B-00026 โครงการจัดสรร 75-3-57.2 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน ติดต่อเจ้าหน้าที่
B-00028 โครงการจัดสรร 6-3-84.2 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน 15,500 - 17,000 บาท / ตารางวา
P-00046 โครงการจัดสรร 20-0-69.2 ไร่ นนทบุรี บางใหญ่ ราคารายแปลงติดต่อเจ้าหน้าที่

【Close】