You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > ทรัพย์สินพร้อมขาย > โครงการจัดสรร
โครงการจัดสรร
 
โครงการจัดสรร 3 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
B-00023 โครงการจัดสรร 7-2-20.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน 25,000 - 30,000 บาท / ตารางวา
B-00028 โครงการจัดสรร 0-3-80.7 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน 19,000 บาท / ตารางวา
P-00046 โครงการจัดสรร 17-3-22.0 ไร่ นนทบุรี บางใหญ่ ราคารายแปลงติดต่อเจ้าหน้าที่

(2023-10-11)
【Close】