ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > ทรัพย์สินพร้อมขาย > โครงการจัดสรร
โครงการจัดสรร
 
โครงการจัดสรร 3 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
B-00023 โครงการจัดสรร 8-1-34.9 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน 12,000 - 30,000 บาท / ตารางวา
B-00028 โครงการจัดสรร 0-3-80.7 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน 15,500 บาท / ตารางวา
P-00046 โครงการจัดสรร 19-3-07.2 ไร่ นนทบุรี บางใหญ่ ราคารายแปลงติดต่อเจ้าหน้าที่
【Close】