ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > ทรัพย์สินพร้อมขาย > อื่นๆ
อื่นๆ
 
อื่นๆ 3 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
M-00004 โรงสี และโกดัง 5-2-44.00 ไร่ สระบุรี เสาไห้ 15,500,000 บาท
M-00006 เครื่องจักร - สระบุรี เสาไห้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
NE-00008 ร้านค้าและโกดัง 2-2-80.00 ไร่ ชัยภูมิ จัตุรัส 6,500,000 บาท

(2023-01-06)
【Close】