You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > ทรัพย์สินพร้อมขาย > อื่นๆ
อื่นๆ
 
อื่นๆ 1 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
NE-00008 ร้านค้าและโกดัง 2-2-80.00 ไร่ ชัยภูมิ จัตุรัส 6,500,000 บาท

(2023-07-25)
【Close】