ลูกค้านิติบุคคล
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
จัดการทางการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
ทรัพย์สินพร้อมขาย
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้านิติบุคคล >ทรัพย์สินพร้อมขาย >อื่นๆ
อื่นๆ
 
อื่นๆ 6 รายการ
รหัสทรัพย์ ประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว./ตรม.) จังหวัด เขต/อำเภอ ราคา
B-00030 อาคารจอดรถ 1-3-28.0 ไร่ กรุงเทพมหานคร บางแค
(ภาษีเจริญ)
180,000 บาท / ตารางวา
M-00004 โรงสี และโกดัง 5-2-44.00 ไร่ สระบุรี เสาไห้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
M-00005 โรงสี และโกดัง 4-0-22.00 ไร่ สระบุรี เสาไห้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
M-00006 เครื่องจักร - สระบุรี เสาไห้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
M-00007 เครื่องจักร - สระบุรี เสาไห้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
NE-00008 ร้านค้าและโกดัง 2-2-80.00 ไร่ ชัยภูมิ จัตุรัส ติดต่อเจ้าหน้าที่

【Close】