ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >ICBC Everyday Rewards >รายการของกำนัล
รายการของกำนัล
 หมายเหตุ: จำนวนการแลกคะแนนสะสมแต่ละของรางวัลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบคะแนนสะสมก่อนการแลกทุกครั้ง

【Close】