You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > บัญชีออมทรัพย์ > บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit สำหรับลูกค้าบุคคล
 

อิสระในการออม รับดอกเบี้ยสูง คล่องตัว

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์รูปแบบใหม่จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณออมเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เติมเต็มความฝันได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยพิเศษที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• บัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

• เปิดบัญชีได้ทันที โดยไม่ต้องมาแสดงตนที่สาขา หรือส่งเอกสารในการเปิดบัญชีเพิ่มเติม
• ทำรายการฝาก ถอน หรือตรวจสอบรายละเอียดบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• คำนวณดอกเบี้ยทุกสิ้นวัน โอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

รายละเอียด
• บัญชี Online Deposit เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ที่ต้องเปิดผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าบุคคลเท่านั้น ท่านจะต้องมีบัญชีเงินฝากอื่นมาใช้รองรับเพื่อการฝากและถอนเงิน โดยการโอนเงินระหว่างสองบัญชี

• บัญชีที่จะใช้รองรับการฝากหรือถอนเงิน จะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่ได้ลงทะเบียนใช้งานทางอินเทอร์เน็ตที่เคาน์เตอร์ธนาคารไว้เท่านั้น
• การฝากเงิน ทำได้โดยการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์อื่นที่ท่านมีกับธนาคารมาเข้าบัญชี Online Deposit
• การถอนเงิน ทำได้โดยการโอนเงินออกจากบัญชี Online Deposit ไปยังบัญชีออมทรัพย์อื่นของธนาคาร และเลือกถอนเงินออกจากบัญชีอีกครั้ง

ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี
1.เข้าสู่ระบบบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าบุคคล เลือกเมนูบัญชี Online Deposit หากท่านยังไม่เคยสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ท่านสามารถสมัครได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขา

2.กดปุ่มยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของธนาคาร เพื่อยินยอมให้ทำการเปิดบัญชี
3.ทำการฝากเงินโดยเลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ต้องการโอนออกไปยังบัญชี  Online Deposit และกรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝากเข้าบัญชี Online Deposit 
4.กดยืนยันเพื่อเปิดบัญชี

เงื่อนไขการใช้บริการ
• สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี

• ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ

สมัครวันนี้!
เพียงเข้าสู่ระบบบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าบุคคล เพื่อเปิดบัญชีด้วยตัวท่านเอง โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ

• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์


(2023-10-18)
【Close】