You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > บัญชีเงินฝากประจำ > บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit
บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit
 

บริหารการออมได้ด้วยตนเอง ด้วยบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง

เพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดบัญชีด้วยบัญชีเงินฝากประจำ ที่คุณสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ด้วยตนเอง ทั้งทางบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง มั่นใจได้ในความปลอดภัยไม่ว่าจะเลือกระยะการฝากสั้นหรือยาว

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
•      รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

•      เปิดบัญชีได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาแสดงตนที่สาขา ไม่ต้องส่งเอกสารในการเปิดบัญชีเพิ่มเติม
•      เลือกระยะเวลาการฝากได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 3 – 48 เดือน
•      ทำรายการฝาก ถอน หรือตรวจสอบรายละเอียดบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียด
•      บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit จะเป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

•      ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากอื่นของธนาคารมาใช้รองรับการฝากและถอนเงิน ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้เท่านั้น
•      การฝากเงิน ทำได้โดยการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์อื่นมาเข้าบัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit และถอนเงินโดยการโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ไปยังบัญชีออมทรัพย์นั้น แล้วเลือกถอนเงินออกจากบัญชีอีกครั้งผ่านช่องทางอื่นของธนาคาร
•      ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน จะให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำ ตามระยะเวลาการฝากเงินที่ลูกค้าเลือก โดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุเงินฝากนั้น

ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี
เปิดบัญชีทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

1.     เข้าสู่ระบบบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าบุคคล เลือกเมนู ‘เงินฝากประจำ’ หากลูกค้ายังไม่เคยสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถสมัครได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขา
2.     กดเมนู ‘ฝากประจำยอดใหม่’ แล้วเลือกระยะเวลาที่ต้องการฝาก โดยกดคำสั่ง ‘ฝากเงิน’
3.     เลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่ต้องการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากประจำ
4.     กดยืนยันเพื่อเปิดบัญชี

หลังเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว ท่านสามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีได้ในขั้นตอนต่อไป โดยการเลือกบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการโอนเงินแล้วกรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก กด ‘ยืนยัน’ เพื่อดำเนินการฝากเงิน

เงื่อนไขการใช้บริการ
•      สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี

•      ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
•      ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
•      การถอนเงิน ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน
•      ไม่สามารถทำการปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำการปิดบัญชีเท่านั้น

สมัครวันนี้!
เพียงเข้าสู่ระบบบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง สำหรับลูกค้าบุคคล เพื่อเปิดบัญชีด้วยตัวท่านเอง โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร

หมายเหตุ
•      ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ

•      โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
•      ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
•      เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
•      สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ตารางแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์


(2023-10-18)
【Close】